ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφοί Κεραμάρη & Σία ΟΕ
Αλεύρι ΜΥΛΟΣ

Οικοδομικό Τετράγωνο 8,
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 22

Τηλέφωνο: 2310-795 488,
Φαξ: 2310-795 489
Email: info@myloskeramari.gr