Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με έδρα το Ο.Τ.8 στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης η εταιρία “Αφοί Κεραμάρη” συνεχίζοντας για 3η γενιά την παράδοση της οικογένειας στο χώρο της Αλευροβιομηχανίας εγγυάται μια υγιεινή και ποιοτική διατροφή για εσάς και τους ανθρώπους που αγαπάτε.

Δραστηριοποιείται στη τυποποίηση και συσκευασία αλεύρων δημητριακών και οσπρίων τα οποία προέρχονται από Α’ ποιότητας Ελληνικά προϊόντα της Μακεδονικής γης, κάνοντας ότι καλύτερο για να συμβάλει στην υγιεινή διατροφή όλης της οικογένειας

Έχει αναπτύξει εφαρμογές και σύστημα διαχείρισης υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1416:2000 (Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων – ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) HACCP, καθώς και σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 (Συστήματα διαχείρισης ποιότητας) καθώς και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 (Συσκευασία Αποθήκευση & Διακίνηση Αλεύρων, Δημητριακών Ρυζιών & Οσπρίων, Ζάχαρης Άχνης, Νισεστέ).